fbpx
Sari la conținut

În 2020 Programul ”Prima Casă” suferă o schimbare majoră, va putea fi accesat doar de anumite persoane.

Programului “Prima casă” a fost redenumit programul “O familie, o casă”, iar Ministerul Finanțelor Publice a aprobat o ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă” și redenumirea acestuia “O familie, o casă”.

“O familie, o casă” va putea fi accesat doar de persoanele cu venituri sub 4.500 de lei, iar pretul de achizitie a locuintei va fi de maximum 70.000 de euro, potrivit unui proiect de ordonanţă care modifică programul “Prima casă”.

Noul Program redenumit vine cu o ” filtrare” îndreptată direct către persoanele care au cu adevărat nevoie de acest tip de asistenţă din partea Guvernului. Prin noul Program “O familie, o casă”, Guvernul stabileste un criteriu de eligibilitate bazat pe venititurile debitorilor.

Prin noul proiect Guvernul urmărește acordarea unui credit doar persoanelor cu venituri mici, deoarece la data solicitării creditului garantat, veniturile nete lunare ale beneficiarului individual sau ale beneficiarului împreuna cu soțul sau soția, după caz, nu pot depăși valoarea de 4.500 lei.

Suma crește doar in cazul in care familia are unul sau mai mulți copii, astfel ca la data solicitării creditului garantat veniturile nete lunare ale familiei nu vor depăși valoarea de 7.000 lei.

Programul “O familie, o casă” va păstra avansul minim de 5 % din prețul de achiziție al locuinței sau din valoarea costului de construire a locuinţei.

Prețul de achiziție a locuinței este de maximum 70.000 EUR echivalent lei la cursul Băncii Naționale a României valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de antrepriză, iar valoarea finanțării garantate este de maximum 66.500 EUR echivalent lei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței sau valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinței, exclusiv avansul plătit de beneficiar.

De asemenea, ministerul mai propune acordarea unor subvenții la dobânda creditului.

MFP propune acordarea de subvenţii de dobândă constând în reducerea ratei dobânzii creditului garantat pe toată durata Programului pentru familiile cu un singur copil, cât şi pentru familiile cu doi sau mai mulţi copii.

  • În cadrul Programului se acordă următoarele subvenții: (a) reducerea cu 0,5 puncte procentuale a ratei dobânzii creditului garantat pe toată durata Programului pentru familiile cu un singur copil. (b) reducerea cu 1 punct procentul a ratei dobânzii creditului garantat pentru familiile cu doi sau mai multi copii.
  • (2) Acordarea subvențiilor prevăzute la alin. (1) se verifică anual și este condiționată de încadrarea în veniturile nete lunare prevazute la art. 1 alin.(2) lit. d) și e), iar subvenția acordată în cadrul Programului nu se poate cumula cu alte facilitãți acordate din fonduri de la bugetul de stat pentru spațiul de locuit.
  • (3) Acordarea subvențiilor prevăzute la alin.(1) este condiționată de faptul că beneficiarul Programului nu înregistrează restanțe la plata creditului la data de 31 decembrie a anului pentru care se solicită subvenția, în caz contrar aceste restanțe se achită până la data depunerii cererii.
  • (4) Acordarea subventiei este condiționată de înrolarea beneficiarului Programului in spațiul privat virtual (SPV).
  • (5) Mecanismul de subvenționare a dobânzii se va realiza pe baza unei cereri pe care beneficiarul Programului urmează să o depună la fondul de garantare de la care a obținut garanția statului pentru creditul contractat prin Program, urmând ca procedura prin care se acordă subvenția, inclusiv termenele și condițiile de acordare sa fie detaliate și aprobate prin Ordin al ministrului finanțelor publice. Plata subvenției de dobândă se realizează din sumele alocate cu această destinație în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale.”

Totodată, beneficiarii vor avea posibilitatea refinanţării creditelor obţinute în cadrul Programului, prin alte instrumente de finanţare, cu excepţia altor credite acordate în cadrul Programului.

O alta cerinta impusa prin noul Program – clientul nu poate achiziona individual sau împreună cu familia o alta casa în mediul urban.

“Pe durata contractului de credit obținut în cadrul Programului să nu dobândească individual sau împreună cu familia o cotă de peste ½ inclusiv dintr-o altă locuință situată în mediul urban, cu excepția celor dobândite prin moștenire. În cazul în care survine o modificare în acest sens după acordarea creditului în cadrul Programului, în termen de 12 luni de la apariția acestei situații trebuie să decidă asupra deținerii locuinței din Program sau altei locuințe și să notifice această decizie Finanțatorului și Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii sau Fondului Român de Contragarantare, cu prezentarea documentelor care atestă înstrăinarea.”

Noul Program, adresat tinerilor sau celor cu venituri reduse

“Am finalizat Programul O familie, o Casă în urma consultărilor intense și constructive cu reprezentanții Băncii Naționale a României. Initiațiva Guvernului are în primul rând un caracter social, deoarece ne dorim să venim în sprijinul persoanelor cu venituri reduse. Totodată, ne-am gândit să ajutam familiile tinere să își cumpere o locuință decentă.

În egală măsură, susținem sectorul construcțiilor și nu numai, în condițiile în care programul va avea efecte benefice în toată economia, va asigura menținerea sau înființarea de noi locuri de muncă și va ajuta la dezvoltarea afacerilor”, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice.

Guvernul urmează ca in 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, să aprobe modificarările și completarea normelor de implementare a Programului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Folosim cookies pentru a ne permite să înțelegem mai bine cum este utilizat site-ul. Continuând să utilizați acest site, dați acordul acestei politici. Clic pentru a afla mai multe.